WiR Sp. z o.o. Biuro projektowo-inżynierskie © 2019 • GLIWICE •  Rok założenia 1993  • PRIVACY POLICY

FirmaRekomendowana Marka Polskiej Gospodarki

Obiekty do badań materiałów wybuchowych

W żelbetowej kopule we wnętrzu badane są materiały wybuchowe o masie do 1 kg i poddane rzeczywistej eksplozji

 

Obiekt imitujący sztolnię górniczą służy do badania  skutków eksplozji spowodowanej wybuchem pyłu węglowego. Zaprojektowane obiekty i instalacje muszą wykazać się odpornością na skutki badanych zjawisk.

Dla tej inwestycji biuro WiR Engineering. Ltd. zaprojektowało :

– budynek laboratoryjny z rurą sztolni 2 x 44m i blokiem betonowym

– magazyn metanu z punktem obserwacji i odpalania ładunków GMW

– śmietnik do gromadzenia odpadów technologicznych i ekran akustyczny

 

Kopuła do badań procesu eksplozji materiałów wybuchowych oraz sztolnia do badania wybuchu pyłu węglowego i metanu zostały zaprojektowane w 2002 i 2006r. przez nasze biuro dla Głównego Instytutu Górnictwa w Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie.

dźwiękochłonny bunkier zaprojaktowany do badań materiałów wybuchowych dla GIG w KD Barbara w Mikołowie