WiR Engineering Ltd. © 2017  • Rok założenia 1993  •  PRIVACY POLICY

Obiekty do badań materiałów wybuchowych  

W żelbetowej kopule we wnętrzu badane są materiały wybuchowe o masie do 1 kg i poddane rzeczywistej eksplozji

 

Obiekt imitujący sztolnię górniczą służy do badania  skutków eksplozji spowodowanej wybuchem pyłu węglowego. Zaprojektowane obiekty i instalacje muszą wykazać się odpornością na skutki badanych zjawisk

Kopuła do badań procesu eksplozji materiałów wybuchowych oraz sztolnia do badania wybuchu pyłu węglowego zostały zaprojektowane w 2002 i 2006r. przez nasze biuro dla Głównego Instytutu Górnictwa w Kopalni Doświadczalnej Barbara.