WiR Sp. z o.o. Biuro projektowo-inżynierskie © 2019 • GLIWICE •  Rok założenia 1993  • PRIVACY POLICY

FirmaRekomendowana Marka Polskiej Gospodarki

Obiekty malarni

    Nasze biuro projektuje obiekty i instalacje malarni dla potrzeb zakładów przemysłowych od wielu lat.

 

Celem budowy lub modernizacji każdej malarni oraz komory śrutowniczej jest uporządkowanie procesu malowania, poprawa jego efektywności, zapewnienie wysokiej jakości powłok malarskich przy równoczesnym spełnieniu wymagań i przepisów w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

 

Podstawowe znaczenie w procesie produkcji odgrywać będzie:

- kabina malarska – do malowania zasadniczego

- komora do czyszczenia strumieniowo-ściernego – do przygotowania powierzchni  

   pod malowanie

- pomieszczenia dla urządzeń wyposażenia kabiny malarskiej, komory śrutowniczej

   oraz pomieszczeń pomocniczych  

Rozmieszczenie obiektów w nowoprojektowanej malarni

Zakładów Mechanicznych Bumar Łabędy w Gliwicach (2017r.)

Hala malarni wraz z obiektem zaplecza  techniczno-socjalnego i magazynem części zaprojektowana w 2006r. dla Huty Pokój S.A.

Projekt instalacji śrutowania i malowania wagonów dla TABKOL Rybnik (2008r.)