WiR Sp. z o.o. Biuro projektowo-inżynierskie © 2019 • GLIWICE •  Rok założenia 1993  • PRIVACY POLICY

FirmaRekomendowana Marka Polskiej Gospodarki

Wybrane projekty zrealizowane przez nasze biuro projektowe

CEBAR DG Sp z o.o. Będzin

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania hali byłej tłoczni na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń gazogenerujących wraz z zapleczem socjalno-biurowym

Projekt Budowlany

Projekty Wykonawcze

Specyfikacje Techniczne

 

NITROERG Krupski Młyn

Rurociąg do transportu kwasu ponitracyjnego pomiędzy obiektami N-3/N-5 a N13

Projekty Wykonawcze

 

Przebudowa stanowiska rozładunku nitrozy - obiekt N-13b

Projekt Budowlano-Wykonawczy

 

NITROERG Bieruń

Stanowisko magazynowania i dystrybucji matrycy

Projekty Wykonawcze

 

Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie

Budowa kosza zasypowego z kanałem technologicznym

Projekt Budowlany

Projekty Wykonawcze

 

De Heus Sp. z o.o. Łęczyca

Budynek produkcyjny zwarty z istniejącym magazynem, przebudowa magazynu nr 3 oraz budowa infrastruktury technicznej i drogowej

Projekty Wykonawcze

Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie

Ekspertyza Techniczna

 

RAFIL Radom

Opinia Techniczna

 

EGGS PRODUCT - Żylice

Kosztorysy i przedmiary

 

PZZ WAŁCZ - Piła

Budowa wytwórni pasz o wydajności 2x30t/h paszy granulowanej dla drobiu i trzody oraz lini premiksów o wydajności 5t/h w Pile

Koncepcja Techniczna

Operat ppoż.        

Projekty Budowlane

Projekty Wykonawcze

 

NITROERG Bieruń

Budowa  stanowiska załadunku cystern drogowych na stanowisku przeładunku matrycy

 

Projekty Wykonawcze

Dokumentacja Techniczna

Urządzenie NO do rozładunku cystern drog.

 

Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie

Przebudowa  elewacji, zagospodarowania i uzbrojenia terenu przed istniejącym obiektem

Rafinacji Oleju

Projekt Budowlany

 

Przeniesienie zbiornika mydeł na terenie Zakładów Tłuszczowych w Bodaczowie

Projekt Wykonawczy

 

Modyfikacja budynku Rafinacji Oleju na terenie Zakładów Tłuszczowych w Bodaczowie

Projekty Wykonawcze

 

KONTUR Sp. z o.o.  Woskrzenice Duże

Instalacja produkcji farb drogowych, mas chemoutwardzalnych i termoplastów

Koncepcja Techniczna

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Projekt Budowlany

Projekt Wykonawczy

 

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-bytowym.

Projekty Budowlane

Projekty Wykonawcze

 

Urządzenie NO do rozładunku cystern drogowych

Dokumentacja Projektowa TDT

 

AGROLOK Sp. z o.o.  - Osiek

Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego oraz budowa silosów zbożowych z koszami zasypowymi i podajnikami

Koncepcja Techniczna

Projekty Budowlane

AGROLOK Sp. z o.o. - Osiek

Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego oraz budowa silosów zbożowych z koszami zasypowymi i podajnikami

Projekty Wykonawcze

 

CARGILL Poland Sp. z o.o. Krzepice

Rysunki poinwentaryzacyjne obiektu wieży tech. FEED

dok. inwentaryzacyjna 2D i 3D

 

Modernizacja wieży procesowej FEED pod nowy zestaw młynów

Projekt Podstawowy

 

Rozbudowa obiektu magazynowego w Krzepicach

Projekt Podstawowy

Projekt Budowlany

 

Rozbudowa zakładu produkcyjnego w Krzepicach

Projekt Budowlany

 

Obiekt C - budynek pakowni

Projekt Podstawowy

 

Obiekt B - budynek produkcyjny

Projekt Podstawowy

Zagospodarowanie

 

 

LINODRÓB Pasze Sp. z o.o.  Kurzętnik

Budowa wytórni pasz dla drobiu o wydajności 30t/h w m. Kurzętnik

Koncepcje Techniczne

Projekt Technologiczny

Operat ppoż

 

NEXTEER AUTOMOTIVE

POLAND Sp. z o.o.

Montaż sprężarki w pomieszczeniu technicznym  T003

na terenie Zakładu Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o. oddział w Gliwicach

Opinia Techniczna

Projekt Budowlany

 

KONSTRACK Sp. z o. o. - Końskie

Podest obsługowy

Projekty Wykonawcze

 

ZCh POLICE

Analiza Inżynierska

 

PPG Cieszyn

Analiza Inżynierska

 

GALERIA KRAKOWSKA

(Conberg Sp. z o.o.)

Opinia Techniczna

 

EKOPLON Sp. z o.o. - Baborów

Budowa baterii silosów ekspedycyjnych wyrobu gotowego luzem na terenie Wytwórni Pasz w Baborowie

Projekt Koncepcyjny

Projekt Technologiczny

Projekt Budowlany

 

GOSTKÓW INNOWACJE

Sp. z o.o. - Gostków

Budowa wytwórni pasz w m. Gostków

Projekt Technologiczny

Projekty Budowlane

Projekty Wykonawcze

 

DE HEUS Sp. z o.o. - Łęczyca

Przebudowa obiektu produkcyjnego z uwagi na wstawienie linii melasowania

Projekt Wykonawczy

Opinia Techniczna

 

AGROLOK Sp. z o.o. - Osiek

Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego oraz budowa silosów zbożowych z koszami zasypowymi i podajnikami

Projekty Wykonawcze

Karta informacyjna przedsięwzięcia

 

NITROERG - Krupski Młyn

Ekspertyza Budowlana

 

LENTEX S.A. - Lubliniec

Przyłącze gazu na potrzeby suszarni w hali produkcyjnej - Obiekt C

Projekt Budowlany

Projekty Wykonawcze

 

Zakłady Mechaniczne BUMAR – ŁABĘDY S.A.

Wykonanie dokumentacji; koncepcja technologiczna wraz

z  projektem budowlanym i uzyskaniem pozwolenia na budowę

w zakresie nowej lokalizacji gniazd malarni, myjni oraz śrutowni na

Wydziale 5000

Koncepcja Techniczna

Projekt Budowlany

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DREWMAX

Konstrukcja wsporcza dla linii mieszarki DPMA5000

Projekt Wykonawczy

Konstrukcja wsporcza stacji rozładunku Big-Bag’ów

z wciągnikiem elektrycznym 1000kg

Dokumentacja Techniczna