WiR Sp. z o.o. Biuro projektowo-inżynierskie © 2019 • GLIWICE •  Rok założenia 1993  • PRIVACY POLICY

FirmaRekomendowana Marka Polskiej Gospodarki

O naszej firmie

       WIR Sp. z o.o. (do 01.2019 WIR ENGINEERING LTD.) istnieje od 1993 roku i wyspecjalizowane jest w pracach projektowych, konstrukcyjnych, kompletacji dostaw oraz kompleksowej realizacji inwestycji i remontów. Wielobranżowe usługi projektowe obejmują wszystkie fazy począwszy od koncepcji programowo –przestrzennych po projekty wykonawcze, w tym m.in. projekty budowlano – architektoniczne, montażowe linii produkcyjnych, konstrukcji nietypowych, instalacji wodno – kanalizacyjnych, wentylacji i klimatyzacji, instalacji grzewczych, gazowych, pomiarów stężeń oparów niebezpiecznych dla zdrowia i wybuchowych.

Wyróznienia

Nagroda Firma Roku 2017 dla naszego biura projektowego

 

 

Specjalistyczna oferta WIR Sp. z o.o.:

 

  Oferujemy projekty technologiczne i budowlane dla instalacji stosowanych w branży farb, lakierów, żywic,tworzyw sztucznych i materiałów wybuchowych

   projekty technologiczne i budowlane dla przemysłu rolno-spożywczego, a zwłaszcza dla        wytwórni pasz i oleju

   dokumentację wykonawczą oraz warsztatową

   dokumentację i wykonanie urządzeń nietypowych

   dokumentacje koncesyjne wg. wymagań UDT i TDT

   dostawę urządzeń katalogowych krajowych i zagranicznych z dostosowaniem do potrzeb Inwestora

   ekspertyzy i opinie techniczne ogólnobudowlane, technologiczne, dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i zagrożenia wybuchem

W zakresie działania firmy leży również generalne wykonawstwo robót, a także realizacja zadań „pod klucz”, obejmująca wszystkie prace budowlano-montażowe z dostawami, uruchomieniem, wymaganymi odbiorami przez jednostki specjalistyczne i przekazaniem Klientowi do eksploatacji.

Oferujemy

Dokumentacja Biura obejmuje zarówno projekty na potrzeby uzyskania  decyzji  o „Pozwoleniu na budowę” dla inwestycji, jak i  wszelkie opracowania i uzgodnienia  wymagane dla uzyskania decyzji administracyjnych takich jak: „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanej inwestycji” czy też „Decyzja o warunkach zabudowy

Nagroda Diament Polskiej Jakości 2017

i Rekomendowana Marka Polskiej Gospodarki

.