WiR Sp. z o.o. Biuro projektowo-inżynierskie © 2019 • GLIWICE •  Rok założenia 1993  • PRIVACY POLICY

FirmaRekomendowana Marka Polskiej Gospodarki

Zakłady i instalacje do produkcji farb, lakierów i żywic

Polifarb Cieszyn –Wrocław S.A. w Cieszynie - aktualnie PPG Polifarb Cieszyn S.A.

- uporządkowanie całego systemu przesyłu i dystrybucji wszystkich surowców ciekłych stosowanych w obrocie zakładu

- zaprojektowanie i uzgodnienie z Transportowym Dozorem Technicznym (TDT) profesjonalnych stanowisk napełniania

  i opróżniania (NO) autocystern i cystern kolejowych - z realizacją w systemie GRI stanowisk wybranych

- zaprojektowanie instalacji do produkcji lakierów stosowanych do powlekania puszek stosowanych w produkcji konserw

  dla wyrobów spożywczych (technologia can coating)

- rozbudowa i modernizacja instalacji do produkcji farb nakładanych w procesie kataforezy (w przemyśle samochodowym)

- projekt nowej instalacji zamkniętego obiegu wody chłodniczej w produkcji farb proszkowych

- projekt systemu odpylania niemal wszystkich urządzeń technologicznych

- projekt zabezpieczenia przed wybuchem mieszanin oparów rozpuszczalnikowych z powietrzem – w zamkniętych

  kadziach egalizatorów - poprzez zastosowanie azotowej atmosfery inercyjnej

- projekt wytwórni opakowań blaszanych dla farb

- i wiele innych

 

Polifarb Cieszyn–Wrocław S.A. we Wrocławiu,  - aktualnie PPG DECO Polska Sp. z o.o.

- zaprojektowanie instalacji dedykowanej do małoszarżawej produkcji farb rozpuszczalnikowych

- modernizacji instalacji syntezy żywic

- projekt przebudowy zakładu farb wodorozcieńczalnych na zakład do produkcji farb rozpuszczalnikowych

  stosowanych m.in. w przemyśle okrętowym

- projekt instalacji do inertyzacji azotem

- projekt przebudowy magazynu surowców płynnych i pompowni

- i wiele innych fragmentarycznych zmian w instalacjach istniejących

 

Fabryka Farb i Lakierów Rafil S.A. w Radomiu 

- projekt zabudowy zbiorników do magazynowania rozpuszczalników wraz ze stanowiskiem dla autocystern

- projekt techniczny zaworów dennicowych

- projekt modernizacji nagrzewnicy w instalacji wentylacji oraz projekty instalacji odciągów miejscowych

- oraz kilka innych opracowań, w tym analizy i opinie techniczne

 

Fabryka Farb Drogowych KONTUR Sp. z o.o.

- rozbudowa fabryki i modernizacja procesu produkcji farb drogowych oraz magazynów surowców

 i pomieszczeń techniczno-socjalnych w m. Kolonia Komarno

- Instalacja produkcji farb drogowych, mas chemoutwardzalnych i termoplastów w Woskrzenicach Dużych

- Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-bytowym w Woskrzenicach Dużych

Ważniejsze projekty zrealizowane  przez nasze biuro:

Ergis –Eurofilms S.A. - obecnie Ergis S.A.

Fabryka Farb Okrętowych Polifarb Oliva w Gdańsku - obecnie Oliva Sp. z o.o. 

ICI Polska Sp. z o.o. w Pilawie 

Malfarb Sp. z o.o. - obecnie Dyrup Sp. z o.o. w Lewkowcu 

Polifarb Market Sp. z o.o. w Cieszynie 

Zakłady Chemiczne Hajduki S.A. w Chorzowie 

Zakłady Tworzyw i Farb w Złotym Stoku, aktualnie Grupa Złoty Stok S.A.

 

 

Obiekty malarni

Projekty i opracowania wykonane dla innych producentów farb, lakierów w tym:

 

 

instalacje i obiekty do produkcji farb zaprojektowane przez nasze biuro projektowe