WiR Sp. z o.o. Biuro projektowo-inżynierskie © 2019 • GLIWICE •  Rok założenia 1993  • PRIVACY POLICY

FirmaRekomendowana Marka Polskiej Gospodarki

Instalacje Przemysłowe

Konstrukcje Nietypowe

Reaktor do produkcji leków o pojemności 4m3 zaprojektowany wspólnie z firmą TEJA dla Polpharmy S.A.

Projektujemy kompletne instalacje wielobranżowe w obiektach produkcyjnych, halach magazynowych, obiektach socjalnych i biurowych głównie dla branży chemicznej i rolno-spożywczej

Instalacje w przemyśle rolno-spożywczym w przeważającej części zaprojektowaliśmy dla wytwórni pasz i oleju.

Instalacje dla przemysłu chemicznego związanego z produkcją farb, które nasze biuro projektuje od wielu lat i zostały omówione w osobnym dziale - dział farb, lakierów i żywic.

Instalacje związane z materiałami wybuchowymi i tworzywami sztucznymi, które również projektujemy od wielu lat i zostały omówione w osobnym dziale - dział materiałów wybuchowych i tworzyw sztucznych

instalacje wody, wody chłodniczej, pary technologicznej, grzewcze, wentylacji, odpylania, oddymiania mechanicznego, klimatyzacji

instalacje elektryczne, odgromowe, automatyki, sieci komputerowej i monitoringu

instalacje technologiczne, sprężonego powietrza, linie technologiczne urządzeń

Biuro WIR Sp. z o.o. (do 01.2019r. WiR Engineering Ltd.) w ciągu wielu lat zaprojaktowało szereg instalacji gazowych w Zakładach Chemicznych Police S.A. w tym stacji pomiarowych i redukcyjnych gazu oraz sieć w zakładzie bieli tytanowej.

 

W 2003r. zaprojektowaliśmy instalacje grzewcze, pary technologicznej, wody chłodniczej i sprężonego powietrza związanych z z instalacją linii kalandrowej  w zakładach ERGIS S.A. w Wąbrzeźnie.

W 2008 r. zaprojektowaliśmy instalację technologiczną do układu odprowadzania i powlekania gotowego produktu w Zakładach Chemicznych Police S.A. wraz z instalacjami towarzyszącymi.

W 2009r. zrealizowaliśmy projekt kotłowni wodnej w technologii gazowej, dla potrzeb układu grzewczego mieszalnika zbiornikowego dla Eurostep-Poland sp. z o.o. w Ksawerowie

W 2013r. zaprojaktowaliśmy bazę przeładunkową paliw, a w nim wszystkie potrzebne instalacje w tym technologiczne dla dla firmy  BIO-EKO Sp. komandytowa w Chorzowie

W 2013r. zaprojektowaliśmy zakład przetwórstwa jaj dla Eggs Product Grupa Producentów Rolnych Sp. z o.o.

W 2017r. zaprojektowaliśmy instalację gazu na potrzeby suszarni w hali produkcyjnej dla  firmy Lentex S.A. w Lublińcu