WiR Engineering Ltd. Biuro projektowo-inżynierskie © 2017  • GLIWICE •  Rok założenia 1993  • PRIVACY POLICY

FirmaLogoRekomendowana Marka Polskiej Gospodarki

Historia WiR Engineering Ltd.

       Początki działalności firmy sięgają 1993r., jednak biuro pod obecną nazwą istnieje od 1997. Wówczas została zarejestrowana pod nazwą WiR Engineering Ltd. Wiesław Jackowski w Ewidencji Działalności Gospodarczej miasta Gliwice.

Intensywny marketing w zakładach produkcyjnych sektora farb, lakierów, tworzyw sztucznych i materiałów wybuchowych i wiedza o słabościach tego sektora wywołała zainteresowanie producentów ofertami biura.

Początkowo niewielkie a z każdym rokiem większe i bardziej odpowiedzialne zlecenia wpływały do biura WiR Engineering Ltd.

Niemal każde zlecone do biura opracowanie wymagało innego podejścia do problemu i było nowym wyzwaniem. Nie dało się bowiem powielać ani nawet bazować na projektach już wykonanych.

 

 

 

Nową kartę w rozwoju biura otworzyło przyjecie Polski w 2004 r. do Unii Europejskiej. Zaskutkowało to wykonaniem przez biuro wielu projektów całych nowych zakładów i instalacji na potrzeby sektora rolniczego.

Rozwój tego sektora zainicjowany został dużym dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach tego programu Biuro Projektowo Inżynierskie WiR Engineering Ltd. wykonało od 2004r. kilkanaście projektów kompletnych Wytwórni Pasz.

 

Zmiana siedziby firmy - nowy adres ul. Robotnicza 2 w Gliwicach

 

 

W 2016r. została otwarta największa i najnowocześniejsza wytwórnia pasz w Polsce , zaprojektowana kompleksowo dla PZZ Wałcz w Pile przez biuro WiR Engineering Ltd. w Gliwicach

 

 

Celem firmy jest umocnienie swojej pozycji zarówno w sektorze chemicznym (farb, tworzyw i materiałów wybuchowych) jak i w sektorze rolniczym i pozyskanie nowych Inwestorów.

Jesteśmy przekonani ze marka „Firma Roku 2017” i tytuł „Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości”

znacząco przyczyni się do osiągnięcia zamierzonego celu.

 

Projektanci WiR podczas omawiania projektu (2003)

Projektanci WiR podczas omawiania projektu (2014)

1993

1997

2004

2017

2016

2011