WiR Sp. z o.o. Biuro projektowo-inżynierskie © 2019 • GLIWICE •  Rok założenia 1993  • PRIVACY POLICY

FirmaRekomendowana Marka Polskiej Gospodarki

Historia WIR Sp. z o.o.

       Początki działalności firmy sięgają 1993r., jednak biuro pod nazwą WiR Engineering Ltd. istnieje od 1997. Wówczas została zarejestrowana pod nazwą WiR Engineering Ltd. Wiesław Jackowski w Ewidencji Działalności Gospodarczej miasta Gliwice.

Intensywny marketing w zakładach produkcyjnych sektora farb, lakierów, tworzyw sztucznych i materiałów wybuchowych i wiedza o słabościach tego sektora wywołała zainteresowanie producentów ofertami biura.

Początkowo niewielkie a z każdym rokiem większe i bardziej odpowiedzialne zlecenia wpływały do biura WiR Engineering Ltd.

Niemal każde zlecone do biura opracowanie wymagało innego podejścia do problemu i było nowym wyzwaniem. Nie dało się bowiem powielać ani nawet bazować na projektach już wykonanych.

 

 

 

Nową kartę w rozwoju biura otworzyło przyjecie Polski w 2004 r. do Unii Europejskiej. Zaskutkowało to wykonaniem przez biuro wielu projektów całych nowych zakładów i instalacji na potrzeby sektora rolniczego.

Rozwój tego sektora zainicjowany został dużym dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach tego programu Biuro Projektowo Inżynierskie WiR Engineering Ltd. wykonało od 2004r. kilkanaście projektów kompletnych Wytwórni Pasz.

 

Zmiana siedziby firmy - nowy adres ul. Robotnicza 2 w Gliwicach

 

 

W 2016r. została otwarta największa i najnowocześniejsza wytwórnia pasz w Polsce , zaprojektowana kompleksowo dla PZZ Wałcz w Pile przez biuro WiR Engineering Ltd. w Gliwicach

 

 

Celem firmy jest umocnienie swojej pozycji zarówno w sektorze chemicznym (farb, tworzyw i materiałów wybuchowych) jak i w sektorze rolniczym i pozyskanie nowych Inwestorów.

Jesteśmy przekonani ze marka „Firma Roku 2017” i tytuł „Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości”

znacząco przyczyni się do osiągnięcia zamierzonego celu.

 

WiR Engineering Ltd. została przekształcona w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnościa

- WIR Sp. z o.o.

 

Projektanci WiR podczas omawiania projektu (2003)

Projektanci WiR podczas omawiania projektu (2014)

1993

1997

2004

2017

2016

2011

2019