WiR Sp. z o.o. Biuro projektowo-inżynierskie © 2019 • GLIWICE •  Rok założenia 1993  • PRIVACY POLICY

FirmaRekomendowana Marka Polskiej Gospodarki

Realizacje 2005

 

Polifarb Cieszyn–Wrocław - Cieszyn

Modernizacja instalacji wody chłodniczej w ob. 219a

Zbiorcza instrukcja obsługi obiegów wody chłodniczej pracujących na oddziale farb proszkowych ob. 219a

koncepcja techniczna modernizacji wentylacji w ob. 27 i 38

Budowlana wdrożenie nowego asortymentu wodnych wyrobów do Can Coatingu w wydziale  CS1 ob. 27  

 

Spółdzielcza Agrofirma Witkowo

Rozbudowa mieszalni pasz z zapleczem magazynowym w m. Kolin gmina Dolice w zabudowie produkcyjnej

 

OBRUM Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych Gliwice

Remont posadzki i instalacji uziemiająco – wyrównawczej w pomieszczeniu malarni

ELEKTROMETAL S.A. Cieszyn

Projekt zabezpieczenia ppoż. klatek schodowych w budynku biurowo - produkcyjnym

 

TRADE TRANS Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Spedycyjne Warszawa

Baza magazynowa octanu winylu w Woli Baranowskiej przy linii kolejowej LHT

 

Złotowska Spółdzielnia Handlowo – Produkcyjna Złotów

mieszalnia pasz - projekt elektryczny

 

EKOPLON” S.A. Kielce

mieszalni pasz w m. Grabki Duże

 

Polifarb Cieszyn – Wrocław O/Cieszyn

Dokumentacja techniczno – rejestracyjna dot. stanowiska do przeładunku autocystern i cystern kolejowych

Dokumentacja techniczno – rejestracyjna ramię nalewu górnego do załadunku materiałów ciekłych zapalnych

 

Polifarb Cieszyn – Wrocław O/Wrocław

Remont instalacji rozlewczych w ob. 6.02 – OE i 6.02 –OC + OD

Estakada z pomostem dla pieszych na terenie fabryki i nad torami kolejowymi na stacji PKP Cieszyn Marklowice

 

Z Ch Police

Wymiana stacji redukcyjnej gazu ziemnego II stopnia, Q=1200 Nm3/h