WiR Sp. z o.o. Biuro projektowo-inżynierskie © 2019 • GLIWICE •  Rok założenia 1993  • PRIVACY POLICY

FirmaRekomendowana Marka Polskiej Gospodarki

Realizacje 2004

 

Polifarb Cieszyn–Wrocław S.A. Oddział Wrocław

Koncepcja zagospodarowania terenu przy ob. 38

Instalacja do produkcji specyficznych wyrobów rozpuszczalnikowych w małych szarżach w ob. 6.02

Stanowisko załadunku autocystern przy ob. 211

Ocena możliwości zainstalowania w ob. 211 awaryjnych natrysków bezpieczeństwa i oczomyjek zgodnie z wymogami bhp

Modernizacja instalacji rozlewu w ob. 6.02

Instalacja grzewczo – wentylacyjna w ob. 6.02

 

ZTS NITRON S.A. - Krupski Młyn

Projekt mieszalni MW z estakadą wg technologii i wymagań opracowanych przez Biuro Konstrukcyjne ZTS NITRON S.A.

 

Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG – Bieruń S.A.

zabudowa żurawia w ob. N-7