WiR Sp. z o.o. Biuro projektowo-inżynierskie © 2019 • GLIWICE •  Rok założenia 1993  • PRIVACY POLICY

FirmaRekomendowana Marka Polskiej Gospodarki

Realizacje 2011

 

GOLPASZ  

Wytwórnia pasz i koncentratów w m. Podkonice Duże Gm. Czerniewice

 

RAFIL Radom  

Zabudowa dwóch zbiorników do magazynowania rozpuszczalników wraz ze stanowiskiem

do ich napełniania z autocystern

 

PPG Polifarb Cieszyn

Dostosowanie komór w obiekcie 56/210 do magazynowania

nadtlenków o gęstości poniżej 1g/cm3

Wydzielenie komory na magazyn podręczny nadtlenków w obiekcie 201

 

AGRONEX Szczytno

Budowa wytwórni pasz dla drobiu o wydajności 60t/h  wraz z kompleksem magazynowym ziarna  w m. Julianowo

 

NITROERG Krupski Młyn

Projekty Wykonawcze: Elektryczne,odgromowe i uziemiające –różne

 

NITROERG Bieruń

Rozbudowa produkcji naborowanych MWE w Bieruniu na działce nr 1613/116

Budowa stanowiska magazynowania i dystrybucji matrycy wytwarzanej w obiekcie P5. Rozbudowa produkcji naborowanych MWE w Bieruniu

Projekt Wyburzenia

 

FD BORKOWSKI

Budowa wytwórni pasz w mieście Jabłonna

 

Zakłady Chemiczne Police

Przebudowa układów pomiarowych na rurociągach gazu w stacji S-21 w zakładach Chemicznych Police S.A.

 

EKOPLON

Budowa magazynu surowców w m. Grabki Duże

Budowa linii do produkcji mieszanek paszowych wraz z  niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej i komunikacyjnej

 

PPG DECO - Wrocław

Przebudowa magazynu surowców płynnych – obiekt nr 7.08

Zadaszenie nad  stanowiskiem pomp

Przebudowa pompowni – obiekt nr 7.08

Urządzenie NO do rozładunku cystern samochodowych

medium: rozpuszczalniki i żywice

 

CARGILL – Kiszkowo

Rozbudowa zakładu Cargill (Polska) Sp. z o.o.